Grundværdier:


Hvad gør vi angående…

 

Trivsel

Bestyrelsen skal prioritere trivsel som et kollektivt mål.

Stress er et stigende og alvorligt problem blandt VIP på KU. Vi bliver dårligere forskere og undervisere, når rammerne for at udføre vores arbejde ikke er gode nok. Det er derfor en bestyrelsesopgave at sikre de bedst mulige betingelser for VIP’ernes trivsel. 

Årsagerne til stress og mistrivsel er komplekse. Det er løsningerne også. Vi mener, at følgende faktorer er særligt vigtige for at skabe de bedste rammer for VIP’ernes trivsel og dermed for forskning og undervisning.

 

Bæredygtighed

Det er os, forskere og undervisere, der skal finde svarene på de mange kriser, som vi alle kommer til at blive konfronteret med som en konsekvens af klimakrisen. Derfor skal KU sikre de allerbedste rammer for både grundforskning og den forskning, som i et kortere tidsperspektiv kan omsættes til handling uden for universitet. Vi i listen Inddrag forskerne! mener, det er helt afgørende, at KU sikrer et bredt beredskab af viden, som kan adressere de forskelligartede kriser, som vi møder nu og i fremtiden relateret til klimakrisen, herunder viden om krig og konflikter, religion, biodiversitet, antibiotikaresistens, kræft osv. Forudsætningen herfor er den frie grundforskning. Læs mere her. Og interview med Pia i Djøfbladet.

 

Administrationsreformen

KU har igangsat en stor reform af universitetets samlede administration. Der er meget, der kan gå galt og der er grund til årvågenhed både i forhold til proces og resultat. Administrationsreformen er derfor en brændende platform, som vi har allerede fokus på og lægger et stort arbejde i at præge så godt vi overhovedet kan. Det er vigtigt, at vi får mulighed for at forfølge dette arbejde i den kommende bestyrelsesperiode. 

God administrativ understøttelse af VIP’ernes arbejde har været en mærkesag for listen fra begyndelse, jf valgprogrammets pkt. 4. Udgangspunktet har været – og er det stadig – at der er for mange administrative processer som ikke fungerer set fra et VIP-perspektiv. Vi har i flere år oplevet uhensigtsmæssig centralisering af bl.a. HR og økonomi, som har lagt tidskrævende bureaukrati over på VIP’erne. Vi vil kort sagt have en bedre administration. For os betyder god administrativ support tilgængelighed og samarbejde med det administrative personale. Lige nu er meget kastet op i luften, og listen vil gennem bl.a. bestyrelsen gøre alt, hvad vi kan for at præge resultatet.